Nepremičninske novice

Potrebno oz. dobro je vedeti

Novice


Fotografiranje nepremičnin

Ker smo v obdobju, ko vse več ljudi kupuje predvsem z očmi, je zelo pomemben prvi vtis. Preglagamo, da nepremičnino primerno pripravite in razmislite o najemu profesionalnega fotografa, saj boste tako izstopali na spletnih iskalnikih. Prav tako bostje dajali dober in spoštljiv vtis o sebi in svojem domu, ter si tako s pomočjo naše agencije olajšali in izboljšali celoten postopek. Pokličite nas če potrebujete priporočilo fotografa.

Energetske izkaznice

Energetske izkaznice

Na podlagi spremenjene zakonodaje tako grozi lastnikom stavb ali posameznih delov stavb globa v višini 300 EUR, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne bodo predložili originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela (navedena globa bo lahko izrečena od 24.02.2015 dalje) ter globa v višini 250 EUR, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne bodo zagotovili, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice (taka globa se bo lahko izrekala že od 01.01.2015 dalje).

Natančnejši pregled sprememb zakonodaje si lahko ogledate spodaj, pozivamo pa vas k čim hitrejšemu pristopu k izdelavi energetskih izkaznic za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so ali bodo predmet posredovanj v prometu z nepremičninami.

Register vseh pooblaščenih izdajateljev energetskih izkaznic je dostopen na spletnem portalu http://www.energetika-portal.si, kontaktne podatke nekaterih pooblaščenih izdajateljev energetskih izkaznic pa lahko najdete spodaj.

Če oddajate nepremičnino preko naše družbe in za obdobje krajše od enega leta, izpolnite dokument “Izjava o oddaji v najem” in nam ga posredujte. V tem primeru Energetske izkaznice ni potrebno predložiti.

Kontaktni podatki nekaterih pooblaščenih izdajateljev energetskih izkaznic:

1. Diming d.o.o.; g. Uroš Dimnikar; M: 041 603 732; E: info@e-izkaznica.si
2. Harco d.o.o.; g. Andrej Indihar; M: 031 231 183; E: andrej.indihar@harco.siinfo@harco.si
3. Anvina d.o.o.; g. Peter Petrovčič; M: 051 670 323; E: energetska.izkaznica1@gmail.com
4. Cubus image arhitekturni biro; g. Aleš Borut Ivanko; T: 01 831 08 60; E: ales.ivanko@cubus.si
5. OS Arhitektura, Katarina Šauperl s.p.; ga. Katarina Šauperl; M: 041 376 818; E: katarina.sauperl@triera.net
6. Legada d.o.o., g. Rok Kramarič; M: 031 248 657; T: 05 905 44 02; E: rok.kramaric@legada.com
7. Boson d.o.o.; g. Jože Kunšek: T: 05 902 45 37; E: info@boson.sijoze.kunsek@boson.si

Nekatere spremembe zakonodaje, ki se nanašajo na energetske izkaznice:

– 334. člen Energetskega zakona (v nadaljevanju: EZ-1) med drugim določa:

da morajo energetsko izkaznico zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča,
primere, v katerih izkaznic ni potrebno predložiti (npr. oddaja v najem za obdobje, krajše od enega leta, prodaja v primeru izkazane javne koristi za razlastitev, prodaje v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku…), ter
da morajo lastniki zagotoviti, da se pri oglaševanju prodaje in oddaje stavbe ali njenega posameznega dela v najem navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.
– drugi odstavek 540. člena EZ-1 določa, da morajo lastniki najkasneje do 31. decembra 2014 zagotoviti izvajanje petega odstavka 334. člena tega zakona (navedeno pomeni, da mora lastnik pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem (razen v primerih, ko zagotovitev izkaznic ni potrebna) zagotoviti, da se že pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice,
– 15. odstavek 493. člena EZ-1 predpisuje, da se z globo v višini 250 EUR za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice (ta določba se bo uporabljala že od 01.01.2015 dalje); in

– 12. odstavek 493. člena EZ-1 – na podlagi navedene določbe grozi lastniku stavbe ali posameznega dela stavbe globa v višini 300 EUR, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela (opredeljena določba se bo začela uporabljati dne 24.02.2015).